Gargždų kultūros centras

Keturių vandenų kraštas

Klaipėdos rajono buvusių politinių kalinių ir tremtinių filialo metinis renginys